Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

XX posiedzenie Rady W-MIL-W

Informujemy, że dnia 23 maja 2019 r. odbędzie się posiedzenie Rady W-MIL-W.

Wnioski kierowane do Rady należy składać do dnia 21 maja 2019 r.

Comments are closed.