Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Pielgrzymka Lekarzy Weterynarii na Jasną Górę

9 czerwca 2019 r. odbędzie się

coroczna Pielgrzymka Lekarzy Weterynarii na Jasną Górę

Zainteresowanych podjęciem tego trudu prosimy oo zgłoszenia do biura Izby osobiście, telefonicznie ( 89-524-01-88)  lub  e-mailowo ( izbaolwet@izbaolwet.pl ) – w terminie do 31 maja 2019 r.

W przypadku większej grupy zainteresowanych spróbujemy zorganizować transport zbiorowy.

Comments are closed.