Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

XVI Kongres PTNW 17-19 września 2020 r.

068-05-20 Plakat Informacja o Kongresie PTNW 2020

Comments are closed.