Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Szkolenie dla lekarzy weterynarii z pow. iławskiego

Rada Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Iławie organizuje spotkanie szkoleniowe, adresowane do wszystkich lekarzy weterynarii z powiatu iławskiego, szczególnie wykonujących zawód w zakładach leczniczych dla zwierząt.

Spotkanie odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r. ( czwartek ) o godz. 10,00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Iławie.

Proponowana tematyka spotkania to:

Odpowiedzialność zawodowa lekarzy weterynarii w aspekcie:
zagrożenia ASF,
przepisów o wystawianiu recept i stosowaniu leków przeznaczonych dla ludzi
Kontakty z klientami i procedury zabezpieczające lekarzy wet. przed nieuzasadnionymi lub wygórowanymi roszczeniami posiadaczy zwierząt.
Odpowiedzialność etyczna i zawodowa lekarzy weterynarii w kontekście wzajemnych kontaktów między lekarzami i między zakładami leczniczymi dla zwierząt.
Ubezpieczenie OC a odpowiedzialność lekarza weterynarii.
RODO – niezbędne zabezpieczenie danych osobowych w ZLZ w świetle aktualnych przepisów.
Inne sprawy bieżące dot. wykonywania zawodu i funkcjonowania zakładów leczniczych dla zwierząt.
Zachęcam do udziału w spotkaniu wszystkich lekarzy weterynarii wykonujących zawód na terenie powiatu iławskiego. Poza w/w tematami będzie bowiem okazja do przedyskutowania innych spraw zgłoszonych przez uczestników oraz lepszego wzajemnego poznania się i nawiązania porozumienia – przynajmniej w zakresie niezbędnym do prawidłowego, bezkolizyjnego i nacechowanego wzajemnym szacunkiem współistnienia na wspólnym terenie.

Comments are closed.