Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

XVI Kongres „Problemy w rozrodzie małych zwierząt” 24-25 września we Wrocławiu

reklama A4_207_290_

Program Kongresu

Comments are closed.