Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 15 września 2022 r. odszedł od nas

Śp. dr hab. prof. UWM  MAREK  ANDRZEJ  NOWICKI

nauczyciel akademicki wielu pokoleń lekarzy weterynarii,

pierwszy Redaktor Naczelny Biuletynu Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, serdeczny i życzliwy ludziom człowiek.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się we wtorek 20 września 2022 r. o godz. 10,00 w Kościele Parafii Bogarodzicy Dziewicy Matki Kościoła w Olsztynie, ul. Podgórna 1.

Ceremonia pochowania nastąpi na cmentarzu w Dywitach

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim  Śp. dr. hab. prof. UWM Marka Andrzej Nowickiego

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Comments are closed.