Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Wysyłka paszportów w okresie od 29.04 do 05.05

Informujemy, że w okresie od 29 kwietnia 2019 r. do 5 maja 2019 r.

nie będzie wysyłki paszportów ze względu na dni wolne od pracy. 

Comments are closed.