Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Informacja

Uprzejmie informujemy, że dnia 2 maja 2019 r. (czwartek) biuro Izby będzie nieczynne.

Comments are closed.