Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

VIII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Farmaceutycznej Lekarzy Weterynarii w Kołobrzegu 23-25 czerwca 2023 r.

poprawione_Zaproszenie_na_Konferencję_Kołobrzeg_23

Comments are closed.