Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

MINISTERSTWO ZDROWIA ODPOWIADA WS. ADR

Poniżej prezentujemy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pytanie Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie konieczności wyznaczania przez zakłady lecznicze dla zwierząt świadczące usługi weterynaryjne doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Pismo – odpowiedź

Comments are closed.