Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Ubezpieczenie OC i NNW lekarzy weterynarii W-MIL-W na 2024 r.

Szanowni Państwo,

Jak co roku przesyłamy ofertę Ubezpieczenia OC i NNW na 2024 rok – WSZYSTKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE UBEZPIECZNIA ZNAJDZIECIE PAŃSTWO W WIADOMOŚCI PONIŻEJ ORAZ W ZAŁĄCZNIKACH.

Ubezpieczenia zawodowe (OC i NNW lekarza weterynarii) na rok 2024 dla Członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

Przypominamy, że dotychczasowa ochrona ubezpieczeniowa dla Członków Izby kończy się z dniem 02 lutego 2024 r.

Na 2024 rok Rada Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej postanowiła przyjąć ponownie ofertę ERGO HESTII w zakresie ubezpieczenia OC i NNW na następujących warunkach:

  • Ubezpieczenia OC – suma gwarancyjna 20 000 PLN, franczyza redukcyjna 1 000 PLN
  • Ubezpieczenia NNW – suma gwarancyjna 10 000 PLN

Składa roczna (na 12 miesięcy) za pakiet ubezpieczeń OC i NNW – 81,00 PLN

Możliwe jest skorzystanie tylko z całego pakietu ubezpieczenia tj. OC oraz NNW, brak możliwości wyboru tylko jednego ubezpieczenia.

W sprawie przystąpienia do ubezpieczenia, prosimy o wpłaty na konto Izby nr 64 1240 5598 1111 0000 5031 2919 w tytule wpisując ubezpieczenie OC,NNW w kwocie 81,00 PLN w terminie do 26.01.2024r. Wpłata na konto jest równoznaczna z zgłoszeniem się do ubezpieczenia OC, NNW na 2024r.

WAŻNE!!

W związku z postępującą humanizacją zwierząt towarzyszących jak również rosnącą świadomością i roszczeniowością właścicieli zwierząt, wartość i ilość zgłaszanych roszczeń rośnie z roku na rok. Mając na uwadze zwiększoną wysokość szkód, zachęcamy do rozważenia podwyższenia sumy gwarancyjnej w formie nadwyżki względem ubezpieczenia organizowanego przez Izbę Lekarsko-Weterynaryjną. 

Wszyscy Członkowie Izby Lekarsko–Weterynaryjnej mogą dodatkowo, we własnym zakresie skorzystać z ubezpieczenia:

  1. OC z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii (ubezpieczenie nadwyżkowe) z sumą nawet 1.000.000 PLN,
  2. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności (zakładu leczniczego dla zwierząt)
  3. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków z możliwością rozszerzenia o:
    • klauzulę na wypadek niezdolności do wykonywania zawodu lekarza-weterynarii-NOWOŚĆ!

W celu rozszerzenia zakresu ochrony, prosimy pobrać i przesłać wypełniony wniosek o doubezpieczenie na adres mailowy michal.olejnik@mentor.pl

Kontakt w sprawie ubezpieczeń:

Michał Olejnik (Mentor S.A.) pod nr tel.: +48 56 669 33 07

Piotr Gnat (Mentor S.A.) pod nr tel.: 56 669 32 78

Do pobrania:

Comments are closed.