Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Konferencja historyczna „Ocalić od zapomnienia: z dziejów wyższej uczelni weterynaryjnej we Lwowie” – 01.02.2024 r.

KONFERENCJA-PLAKATKonferencja historyczna – zaproszenie

Comments are closed.