Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

SYSTEM QMP

Pismo Prezesa Zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego dotyczące rozwoju Systemu QMP.

Pismo w sprawie promowania Systemu QMP

Comments are closed.