Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT TOWARZYSZACYCH Z ROSJI I BIAŁORUSI

Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii informuje, że zmianie uległy zasady przemieszczania psów, kotów i fretek z Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi na terytorium Unii Europejskiej.

Zmiany zasad przemieszczania zwierząt towarzyszących z Rosji i Białorusi

Comments are closed.