Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Subwencja PFR – WAŻNE!

Szanowni Państwo,

przypominamy, że Ci z Państwa, którzy skorzystali z subwencji z PFR mają obowiązek złożyć do banku oświadczenie o umocowaniu do tej umowy, pod rygorem wypowiedzenia przez PFR umowy i zwrotu środków w całości

Z komunikatu:

„(…)

Przedsiębiorcy (mikro-, mali, średni), którzy skorzystali z subwencji finansowej w ramach rządowego programu Tarcza Finansowa PFR, do 31 grudnia 2020 r. są zobowiązani dostarczyć do banku dokumenty potwierdzające, że osoba, która zaakceptowała umowę subwencji i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu przedsiębiorcy, była uprawniona do jego reprezentowania. W zależności od tego, kto złożył w imieniu przedsiębiorcy wniosek o udzielenie subwencji finansowej, konieczne jest dostarczenie do banku, za pośrednictwem którego została zawarta umowa subwencji, stosownych dokumentów. (…)”

W razie wątpliwości rekomendujemy kontakt z bankiem, za pośrednictwem którego wnioskowaliście Państwo o subwencję by zweryfikować zakres brakujących informacji do dosłania do końca roku.

Comments are closed.