Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Spotkanie w sprawie RODO i ASF

Szanowni Państwo!

Kierownicy zakładów leczniczych dla zwierząt z terenu powiatów :

  • Ełk
  • Giżycko
  • Gołdap
  • Olecko
  • Węgorzewo

       Rada Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, działając w porozumieniu i współpracy z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Olsztynie i Powiatowymi Lekarzami Weterynarii z terenu województwa warmińsko-mazurskiego organizuje cykl spotkań z kierownikami zakładów leczniczych dla zwierząt i lekarzami wet. leczącymi trzodę chlewną na temat dwóch zagadnień:

  1. RODO w zakładach leczniczych dla zwierząt – informacje praktyczne
  2. Odpowiedzialność zawodowa lekarzy weterynarii przy zwalczaniu ASF

Pierwsze spotkanie (dla lekarzy wet. z powiatów: Ełk, Giżycko, Gołdap, Olecko i Węgorzewo) odbędzie się w dniu 25 września 2018 r. w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ełku, początek godz. 15,30.

Zachęcam do udziału w spotkaniu, ponieważ oba tematy są aktualne i bardzo istotne w działaniu każdego lekarza wet. świadczącego usługi  weterynaryjne w ramach ZLZ.

Uczestnikom spotkania – poza przekazaniem informacji, możliwością dyskusji i zadawania pytań – proponujemy również  materiały pomocnicze z zakresu RODO dla zakładów leczniczych dla zwierząt, które możemy przekazać zainteresowanym drogą elektroniczną bezpośrednio na spotkaniu lub po jego zakończeniu.

Tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w  spotkaniu  w Ełku informuję, że będą oni mogli dołączyć do uczestników  dalszych spotkań (3 – 4) organizowanych w innych miejscach na obszarze działania naszej Izby. Terminy i miejsca tych spotkań będziemy sukcesywnie ogłaszać na stronie internetowej Izby niezwłocznie po ich uzgodnieniu i ustaleniu.

Z poważaniem

lek. wet. Zbigniew Wróblewski – Prezes W-MIL-W

Comments are closed.