Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Konferencja szkoleniowa i spotkanie integracyjne – Wierzba – 6-7 października 2018 r.

1

2

 

Comments are closed.