Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Prywatna Opieka Medyczna

Prezentujemy Państwu nową ofertę PZU dot. ubezpieczenia  w zakresie „Prywatnej Opieki Medycznej”. Oferta  skierowana jest do członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz ich bliskich. Szczegóły znajdą  Państwo w załącznikach, wraz z  telefonem do  kompetentnej osoby w PZU.

Wymagana jest minimalna liczba 45  osób  przystępujących do ubezpieczenia wówczas będzie możliwość indywidualnego wybrania  jednego spośród 3  zaoferowanych zakresów.

Na Państwa deklaracje czekamy do dnia 4 września 2019 r. – drogą mailową na adres: izbaolwet@izbaolwet.pl   

Zakres_standard_z rozszerzeniem FOBOS Zakres_komfort_z rozszerzeniem FOBOS (1) STANDARD Refundacja – Instrukcja realizacji świadczeń 19 02 2016 OWU OMS OPTIMUM (1) Ofertówka 6 zakresów (1) KOMFORT KOMFORT PLUS Cennik_Swiadczen_zdrowotnych_24022015_ver4 (1)

Comments are closed.