Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Grupowe ubezpieczenie na życie – nowa oferta dla już ubezpieczonych i innych zainteresowanych lekarzy weterynarii i ich bliskich

Aktualnie 55 osób – lekarzy weterynarii i ich bliskich – od wielu lat objętych jest grupowym dobrowolnym ubezpieczeniem na życie na podstawie polisy zawartej między Warmińsko-Mazurską  Izbą Lekarsko-Weterynaryjną a PZU. Ostatnia zmiana warunków polisy miała miejsce 1 kwietnia 2012 r.  Od tego czasy  zaszły naturalne  zmiany w grupie ubezpieczonych, co przekłada się na zakres zdarzeń występujących w  ich życiu.

W związku z powyższym PZU złożyło nam nową ofertę w dwóch wersjach, które prezentujemy w załączniku wraz z przypomnieniem aktualnego zakresu ubezpieczenia. Zmiana  zakresu ubezpieczenia wiąże się  ze zmianą wysokości miesięcznej składki, co obrazuje załączona oferta.

Decyzja należy do Państwa, czyli osób już ubezpieczonych oraz tych, którzy zdecydują się teraz przystąpić do ubezpieczenia.

Istnieje możliwość funkcjonowania tylko jednego wariantu, który zostanie wybrany na podstawie Państwa deklaracji (zadecyduje większość głosów oddany na jedno z proponowanych rozwiązań). Dlatego bardzo prosimy wszystkich ubezpieczonych i zainteresowanych ubezpieczeniem o wybranie jednego z trzech wariantów:

  • Wariant dotychczasowy,
  • Wariant nowy – oferta nr 1
  • Wariant nowy – oferta nr 2

oraz  przekazanie tej decyzji do biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej na adres e-mailowy: izbaolwet@izbaolwet.pl  w terminie do dnia 29 sierpnia 2019 r.

Oferta Warmińsko Mazurska Izba Lekarsko -Weterynaryjna

 

Comments are closed.