Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń

Publikujemy projekt Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii, z prośbą o przekazanie uwag do dnia 18 lipca 2022 r.do biura Izby

Projekt-rozporządzenia-wynagrodzenia-szablon-04.07.2022

2022.06.28-OSR_wynagrodzenia

Comments are closed.