Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Pismo w sprawie wyniku audytu DG SANTE przeprowadzonego w Polsce w celu oceny wprowadzanego systemu kontroli regulującego produkcję koniny

Pismo Z-cy Głównego Lekarza Weterynarii

Comments are closed.