Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Pismo GLW dotyczące przemieszczania zwierząt domowych: psów, kotów, fretek w następstwie bezumownego opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię

Treść pisma Głównego Lekarza Weterynarii (sygnatura: GIWbip-604-17/2019(1)), dotyczącego przemieszczania zwierząt domowych: psów, kotów, fretek w następstwie bezumownego opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Poniższy dokument jest w wersji pdf z aktywnymi linkami do stron internetowych.

Pismo – GIWbip-604-17-2019pdf

 

Comments are closed.