Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Ogłoszenie – PRACA

Gabinet weterynaryjny Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, zlokalizowany na terenie Stacji Badawczej w Popielnie 25, gm. Ruciane-Nida, 12-220, poszukuje do pracy lekarza weterynarii.

Zakres obowiązków:

–  leczenie i zapobieganie chorobom zwierząt gospodarskich (stały nadzór nad dwoma stadami bydła, sporadycznie: owce, konie, trzoda chlewna),

–   nadzór nad stadem  zwierząt dzikich (jeleniowate, bobry),

–   pomoc w przeprowadzaniu doświadczeń (głównie owce i trzoda chlewna: pobieranie krwi, zakładanie implantów, kateteryzacja naczyń krwionośnych),

–    prowadzenie dokumentacji weterynaryjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oferujemy umowę o pracę, samochód służbowy i mieszkanie.

Szczegółowych informacji udziela dr hab. Marta Siemieniuch, tel. 604 199 422.

Comments are closed.