Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrolog

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 lipca 2021 r. odszedł od nas

Ś. P.  lek. wet. Jarosław Słomiński

Msza święta pogrzebowa odbędzie się 23 lipca 2021 r. o godz. 11:00 w kościele parafialnym bł. Karoliny Kózkówny w Biskupcu.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim

składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Comments are closed.