Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 17 maja 2021 r. odeszła od nas

Ś. P. lek. wet. Ewelina Wyrzykowska

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się dnia 20 maja 2021 r. o godz. 10.30 w kaplicy w Radomnie różańcem, skąd nastąpi wyprowadzenie zmarłej do kościoła parafialnego na mszę świętą, a następnie na cmentarz parafialny w Radomnie.

Różaniec w kaplicy w Radomnie – wtorek o godz. 18.00 oraz środa o godz. 10.30.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Bliskim Ś. P. lek. wet. Eweliny Wyrzykowskiej składają

Prezes i Rada oraz Koleżanki i Koledzy z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 

Comments are closed.