Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci

Lek. wet. RYSZARDA LEWINA

który odszedł od nas w dniu 25.03.2018 r. w wieku 72 lat.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 6 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 12.30

na Cmentarzu Północnym w Warszawie, ul. Kazimierza Wóycickiego 14, sala B.

Rodzinie i bliskim Zmarłego wyrazy szczerego współczucia składa

Prezes, Rada oraz Koleżanki i Koledzy

z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Comments are closed.