Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Konferencja Weterynaryjna w Olsztynie „Klinika Chorób Małych Zwierząt”

RMZ Klinika 1

RMZ hotel i opłata 2

RMZ program 3RMZ mówcy 4

Comments are closed.