Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

KORONAWIRUS – zmiana zasad pracy biura Izby

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjnej – dostosowując się do aktualnych przepisów dotyczących złagodzenia  obostrzeń i ograniczeń wprowadzonych przez Rząd RP  w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2  wprowadza od 1 czerwca 2020 r. następujące zasady działania organów Izby i biura:

  1. Biuro Izby jest otwarte od poniedziałku do piątku (poza dniami wolnymi od pracy) w godzinach od 8,00 do 15,00, przy czym część zadań jest w dalszym ciągu realizowana przez pracowników zdalnie.
  2. W dalszym ciągu obowiązuje częściowe zawieszenia posiedzeń organów Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, które dotyczy przede wszystkim organów o liczniejszym składzie osobowym.
  3. Zalecane jest nadal ograniczanie osobistego załatwiania spraw w biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, szczególnie w sprawach, które mogą być załatwione w oparciu o kontakty telefoniczne i elektroniczne.
  4. Zamawiania druków paszportów dla zwierząt towarzyszących prosimy dokonywać telefonicznie lub mailowo. Realizacja tych zamówień  –  poprzez wysyłkę pocztą za zaliczeniem pocztowym –   ma miejsce w środy  i w piątki o godz. 14,30. Zamówienia prosimy składać drogą telefoniczną  na nr 89/524-01-88 lub elektroniczną na adres : izbaolwet@izbaolwet.pl    

Ponadto  przypominamy, że –  zarówno kontaktach z biurem Izby jak też w trakcie wykonywania zawodu – obowiązują  aktualne środki bezpieczeństwa wprowadzone przez  Rząd RP.  

Niniejsze ustalenia obowiązują do odwołania.

Prezes Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej – Zbigniew Wróblewski

Comments are closed.