Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Informacja o Pielgrzymce

Drodzy Pielgrzymi, lekarze i służby weterynaryjne!

W związku ze zbliżającym się terminem XXVIII Pielgrzymki na Jasną Górę, która przypada w niedzielę 14 czerwca 2020 r. informuję, że aktualnie nie ma warunków na przeprowadzenie tradycyjnego zjazdu Pielgrzymów do Częstochowy i bezpośredniego uczestniczenia we Mszy św. z powodu ograniczeń: 1 osoba na 10 m2 (w sumie tylko dla ok. 20 osób).

Jednak sytuacja może się zmienić za parę tygodni (tak jak zostanie ustalone przez władze państwowe i kościelne w województwie śląskim) o czym poinformuję na stronie Duszpasterstwa Lekarzy Weterynarii przy Krajowej izbie Lekarsko Weterynaryjnej: https://www.vetpol.org.pl/duszpasterstwo-lekarzy-weterynarii

Poza tym trwają uzgodnienia dotyczące uczestniczenia we Mszy św. , konferencji i Drodze krzyżowej za pośrednictwem mediów o czym również poinformuję w Internecie i przez Okręgowe Izby Lek-Wet. przed 14 czerwca br.

Dziękuję za zainteresowanie Pielgrzymką i proszę o cierpliwość oraz modlitwę w intencji Pielgrzymów, abyśmy się mogli spotkać w tym roku na Jasnej Górze.

Jerzy Brusiło, duszpasterz

25 maja 2020 r.

Comments are closed.