Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

KORONAWIRUS – dalsze ograniczenia W-MIL-W

KORONAWIRUS – dalsze ograniczenia Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej 

Dostosowując się do dalszych obostrzeń i ograniczeń wprowadzonych przez Rząd RP  w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, a przede wszystkim w trosce o zdrowie nas wszystkich utrzymuje się dotychczasowe środki bezpieczeństwa w postaci :

  1. Zawieszenia posiedzeń wszystkich  organów Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.
  2. Całkowitego ograniczenia osobistego załatwianie spraw w biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, przechodząc wyłącznie  na  kontakty telefoniczne i elektroniczne.
  3. Zamawiania druków paszportów dla zwierząt towarzyszących wyłącznie telefonie lub mailowo i realizacji tych zamówień  wyłącznie poprzez wysyłkę pocztą za zaliczeniem pocztowym. Zamówienia prosimy składać  drogą telefoniczną  na nr 89/524-01-88 lub elektroniczną na adres : izbaolwet@izbaolwet.pl .Wysyłka korespondencji  pocztowej z Izby następuje tylko w środy i piątki.

Uwzględniając powyżej wskazane środki bezpieczeństwa i aktualne faktyczne uwarunkowania organizacji pracy wprowadza się następujące godziny pracy Biura  Izby:

– poniedziałek, wtorek, czwartek – od godz. 11,00 do godz. 14,00 

– środa i piątek  – od godz. 11,00 do godz. 15,00  

Niniejsze ustalenia obowiązują od 29 marca 2020 r. do odwołania.

Prezes Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Zbigniew Wróblewski

Comments are closed.