Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

ANKIETA w sprawie negatywnych skutków epidemii COVID-19 w lecznictwie weterynaryjnym

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Kierownicy i Pracownicy zakładów leczniczych dla zwierząt

W związku z dynamicznie  zmieniającą się sytuacją epidemiczną w Polsce zwracam się z prośbą o wypełnienie i  pilne przekazanie do biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie  załączonej ankiety dotyczącej negatywnych skutków epidemii Covid-19 w lecznictwie weterynaryjnym  oraz w innych dziedzinach  działalności zawodowej  lekarzy weterynarii.

Wypełnione ankiety proszę przesyłać elektronicznie na adres tut. Izby : izbaolwet@izbaolwet.pl w terminie do 6 kwietnia 2020 r.

Ankietę opracowała Krajowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna, a uzyskane w ten sposób dane pozwolą oszacować dotychczasowe negatywne skutki epidemii Covid-19 dla lecznictwa weterynaryjnego na terenie poszczególnych województw oraz w całym kraju i posłużą Krajowej Radzie Lekarsko –Weterynaryjnej  jako materiał do podjęcia stosownych działań.

ANKIETA do lekarzy wet. w ZLZ

Comments are closed.