Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

KOMUNIKAT PO ROZMOWACH Z WICEPREMIEREM H. KOWALCZYKIEM

Komunikat Porozumienia Warszawskiego po rozmowach z Wicepremierem Henrykiem Kowalczykiem

KOMUNIKAT PO ROZMOWACH Z WICEPREMIEREM H. KOWALCZYKIEM

Comments are closed.