Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Apel do wszystkich lekarzy weterynarii

pobrane

 

W imieniu Komitetu Protestacyjnego Porozumienia Warszawskiego  publikujemy w załączeniu:

1. Apel Komitetu Protestacyjnego APEL DO WSZYSTKICH LEKARZY WETERYNARII oraz PRACOWNIKÓW INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ w sprawie poparcia i uczestnictwa w akcji protestacyjnej wraz z załącznikami

2. List otwarty do Henryka Kowalczyka Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

P.W.-Apel-do-lek-wet-o-poparcie-protestu

P.W.-List-Otwarty-do-H.-Kowalczyka-nagłówek

załącznik-1.-Porozumienie-Warszawskie-Proj.-rozp.-ws.-wynagrodzeń

załącznik-2.-MRiRW-Projekt-rozporządzenia-wynagrodzenia

Poniżej link:

https://secure.avaaz.org/community_petitions/pl/petycja_wzywajaca_mrirw_do_podjecia_rozmow_w_spraw_henryk_kowalczyk_wiceprezes_rady_ministrow_minister_rolnictwa_i_rozwoju_wsi/?cKonAsb&utm_source=sharetools&utm_medium=copy&utm_campaign=petition-1601464-henryk_kowalczyk_wiceprezes_rady_ministrow_minister_rolnictwa_i_rozwoju_wsi&utm_term=cKonAsb%2Bpl

pod którym można złożyć podpis (włącznie z SMS) pod załączonym listem otwartym do Ministra wyrażającym sprzeciw wobec treści projektu rozporządzenia w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

 

Comments are closed.