Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

o środkach bezpieczeństwa

podjętych w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2

W związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia i rządu RP, a przede wszystkim w trosce o zdrowie nas wszystkich wprowadza się następujące środki bezpieczeństwa:

  1. Odwołuje się zaplanowane posiedzenia organów Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, w tym:
  • Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii zwołany na 29.03.2020 r. w Olsztynie
  • Posiedzenie Rady Lekarsko-Weterynaryjnej zwołane na 29.03.2020 r.

              O nowych terminach będziemy informować na bieżąco – zależnie od sytuacji.

  1. Ogranicza się osobiste załatwianie spraw w biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, rekomendując kontakty telefoniczne i elektroniczne

Wnioski i inne dokumenty prosimy składać za pośrednictwem poczty (listownie) lub poczty elektronicznej (skan) – po wstępnym uzgodnieniu telefonicznym z biurem Izby. 

  1. Zamówienia na druki paszportów dla zwierząt towarzyszących będą realizowane wyłącznie poprzez wysyłkę pocztą za zaliczeniem pocztowym. Zamówienia prosimy składać drogą telefoniczną na nr 89/524-01-88 lub elektroniczną na adres: izbaolwet@izbaolwet.pl 

Przypominamy, że:

  1. Biuro Izby – z uwzględnieniem powyżej wskazanych środków bezpieczeństwa – pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 – 15,00 
  2. Wysyłka korespondencji pocztowej z Izby następuje tylko w środy i piątki. Proszę to uwzględnić szczególnie przy zamawianiu druków paszportów dla zwierząt towarzyszących 

Niniejsze ustalenia obowiązują do odwołania, jednak nie krócej niż do 31.03.2020 r. 

Prezes Rady

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Zbigniew Wróblewski

Comments are closed.