Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

APEL Prezesa do kierowników ZLZ (woj. warmińsko-mazurskie)

APEL Prezesa Rady
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko–Weterynaryjnej
do kierowników zakładów leczniczych dla zwierząt
zarejestrowanych w województwie warmińsko-mazurskim
W ramach nadzoru Rady Lekarsko-Weterynaryjnej  nad funkcjonowaniem zakładów leczniczych dla zwierząt wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Radę Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z pojawieniem się w Polsce (w tym również w naszym województwie) koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19
zwracam się z apelem do lekarzy weterynarii o

 

zachowanie rozsądku i dzielenie się niezbędną wiedzą z właścicielami zwierząt oraz klientami, by nie prowadzić do nieuzasadnionej paniki,
wykorzystanie posiadanej wiedzy o najważniejszych zasadach ochrony przed wirusami,
wdrożenie niezbędnych zasad epidemiologicznych z uwzględnieniem specyfiki zakładów leczniczych dla zwierząt,
umieszczenie informacji w poczekalniach.
                                                                                                                     Prezes Rady W-MIL-W
                                                                                                               Lek. wet. Zbigniew Wróblewski
Pomocne mogą być ulotki zamieszczone w załączniku.

PLAKAT OGÓLNY

dezynfekcja_rąk

Jak zapobiegać zakażeniu

nCoV_statyk-3

Comments are closed.