Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

ZMIANA OPIEKUNA PROGRAMU UBEZPIECZEŃ OC I NNW

Informujemy, że od dnia 1 maja obowiązki związane z obsługą programu ubezpieczeń oraz wszelkimi czynnościami z tym związanymi obejmują:

Róża Błaś
Biuro Produktów Masowych i Affinity
Kierownik ds. Programów Affinity,
tel.: +48 56 669 32 16, +48 601 611 922,
e-mail: roza.blas@mentor.pl

Piotr Gnat
Broker,
tel. +48 56 669 32 78, tel. kom. 663 480 698,
e-mail: piotr.gnat@mentor.pl

Comments are closed.