Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Zasady wystawiania recept – pismo W-M Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

CCI05082019 Treść pisma

Comments are closed.