Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Zakończenie szkolenia „Inwestujemy w kapitał ludzki – podwyższenie kwalifikacji lekarzy weterynarii 3” 18.10.2015 r.

Comments are closed.