Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

XXVI posiedzenie Rady WMILW

Informujemy, że dnia 30 stycznia 2020 r. odbędzie się posiedzenie Rady W-MIL-W.

Wnioski kierowane do Rady należy składać w biurze Izby do 28 stycznia 2020 r.

Comments are closed.