Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

XVI posiedzenie Rady W-MIL-W

Informujemy, że dnia 13 grudnia 2018 r. odbędzie się posiedzenie Rady W-MIL-W.

Wnioski kierowane do Rady należy składać do biura Izby do dnia 11 grudnia 2018 r.

Comments are closed.