Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

XV posiedzenie Rady W-MIL-W

Informujemy, że dnia 8 listopada 2018 r. odbędzie się posiedzenie Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej.

Wnioski kierowane do Rady należy składać w Biurze Izby do dnia 6 listopada 2018 r.

Comments are closed.