Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

X Mistrzostwa Polski Jachtów Kabinowych o Puchar Prezesa KRL-W 15-17 maja 2015 r.

Comments are closed.