Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna Lekarzy Weterynarii

X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna Lekarzy Weterynarii

Zachodniopomorska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Szczecinie wraz z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii, mają zaszczyt zaprosić do uczestnictwa w X Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Farmaceutycznej Lekarzy Weterynarii pt.

„Co lekarz weterynarii może zrobić, aby pomóc powstrzymać zjawisko AMR”

która odbędzie się w dniach 21-23 czerwca 2024 r. w Kołobrzegu

W toku konferencji omawiane będą aktualne tematy związane z nowymi przepisami m.in. rozporządzenia delegowanego uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6, w tym z dnia 7 lutego 2024 r. ustanawiającego przepisy dotyczących odpowiednich środków w celu zapewnienia skutecznego i bezpiecznego stosowania weterynaryjnych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu i przeznaczonych do podawania doustnego innymi drogami niż pasze lecznicze oraz podawanych przez posiadacza zwierząt zwierzętom, od których lub z których pozyskuje się żywność, rozporządzenie delegowane dot. stosowania kaskady u zwierząt lądowych, ale również będą omawiane zadania związane z prowadzeniem dokumentacji leczenia zwierząt w świetle obowiązujących przepisów, JIACRA raport, ESVAC raport by EMA (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption: 2009 – 2023). Lekarze weterynarii – sprawujący nadzory nad produkcją żywności będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi trendami w prowadzeniu skutecznej sanityzacji oraz dezynfekcji środowiska produkcji żywności oraz miejsc chowu i hodowli zwierząt, co zostało zdefiniowane jako kluczowe działanie ograniczające rozwój antybiotykooporności drobnoustrojów.  Konferencja odbędzie się w hotelu**** Centrum Zdrowia i Wypoczynku Ikar Plaza. Atrakcją dla uczestników będzie Gala Dinner, która odbędzie się na pokładzie katamarana „Jantar”, którym popłyniemy wraz z DJ ku zachodowi … i wschodowi słońca!  Koszt uczestnictwa w pokoju jednoosobowym to 2030 zł, a w pokoju dwuosobowym to koszt 1730 zł.

Konferencja dedykowana jest wszystkim lekarzom weterynarii, zarówno praktykom jak i urzędowym lekarzom weterynarii. Rejestracja uczestników wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy.

Termin rozpoczęcia rejestracji 6 maja 2024 r. godzina 12:00 pod linkiem https://x-konferencja-kolobrzeg-2024.konfeo.com/pl/groups  Zakończenie rejestracji 7 czerwca 2024 r.

Gorąco zachęcamy, aby już zarezerwować sobie czas na niezapomnianą ucztę dla ducha i ciała!

Agenda-X-Konferencji-Kolobrzeg

 

Comments are closed.