Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

WYWIAD Z PREZESEM KIL-W NA TEMAT SYTUACJI FINANSOWEJ IW

http://www.vetpol.org.pl/strona-aktualnosci

Comments are closed.