Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@op.pl

Wyniki głosowań Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lek. Wet. w Olsztynie

Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie w dniu 2 kwietnia 2017 r. dokonał wyboru organów Izby na VII kadencję:

Prezes Rady – lek. wet. Zbigniew Wróblewski

Rada:

 1. prof. dr hab. Andrzej Koncicki
 2. lek. wet. Jacek Łukaszewicz
 3. prof. dr hab. Maciej Gajęcki
 4. lek. wet. Henryk Kołyszko
 5. prof. dr hab. Józef Szarek
 6. lek. wet. Andrzej Kloska
 7. lek. wet. Adam Mariak
 8. dr hab. Przemysław Sobiech
 9. lek. wet. Leszek Dzieńkowski
 10. lek. wet. Joanna Bielska
 11. lek. wet. Maria Tonder
 12. prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz
 13. lek. wet. Edyta Szumowicz
 14. lek. wet. Kamila Markowska
 15. lek. wet. Lech Szymański
 16. dr hab. n. wet. Marta Siemieniuch
 17. lek. wet. Jarosław Wydrachowski
 18. lek. wet. Tomasz Kozłowski
 19. lek. wet. Maciej Makuła
 20. lek. wet. Bartłomiej Paradowski

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – lek. wet Jerzy Tułodziecki

Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

 1. lek. wet. Małgorzata Kalitowska
 2. lek. wet. Katarzyna Liedtke
 3. lek. wet. Maria Wyszkowska
 4. lek. wet. Władysław Kubiński
 5. lek. wet. Jacek Zyzman

Sąd Lekarsko-Weterynaryjny:

 1. lek. wet. Włodzimierz Ficek
 2. lek. wet. Tadeusz Wojnicz
 3. prof. dr hab.  Andrzej Raś
 4. lek. wet. Ryszard Jasiecki
 5. dr Joanna Wojtacka
 6. lek. wet. Grzegorz Cituk
 7. lek. wet. Adam Grzywaczewski
 8. lek. wet. Hubert Pereświet-Sołtan
 9. dr hab. Zenon Pidsudko
 10. lek. wet. Jerzy Kopaniec

Komisja Rewizyjna:

 1. lek. wet. Kamila Wojciechowska
 2. lek. wet. Wioletta Anna Sowińska
 3. lek. wet. Grzegorz Kleps
 4. dr Andrzej Jurczak
 5. lek. wet. Ewa Szymczak

Delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii:

 1. lek. wet. Jacek Łukaszewicz
 2. lek. wet. Zbigniew Wróblewski
 3. prof. dr hab. Andrzej Koncicki
 4. lek. wet Maria Tonder
 5. prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
 6. lek. wet. Andrzej Kloska
 7. lek. wet. Henryk Kołyszko
 8. prof. dr hab. Maciej Gajecki
 9. prof. dr hab. Józef Szarek
 10. lek. wet. Adam Mariak
 11. lek. wet. Lech Szymański
 12. prof. dr hab.. Krzysztof Wąsowicz
 13. lek. wet. Jerzy Tułodziecki
 14. lek. wet. Władysław Kubiński
 15. lek. wet. Katarzyna Liedtke
 16. lek. wet. Edyta Szumowicz
 17. lek. wet. Jarosław Wydrachowski
 18. lek. wet. Bartłomiej Paradowski
 19. dr Jerzy Piekarz
 20. dr hab. n. wet. Marta Siemieniuch
 21. lek. wet. Witold Wojciechowski
 22. lek. wet. Tadeusz Wojnicz
 23. lek. wet. Adam Wojtaszek
 24. lek. wet. Tomasz Kozłowski
 25. lek. wet. Grzegorz Cituk
 26. dr hab. Zenon Pidsudko

 

 

Comments are closed.