Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Szkolenie online dla lekarzy weterynarii z zakresu : BIOASEKURACJA W PRAKTYCE

Realizując  oczekiwania i zapotrzebowanie  lekarzy weterynarii, wynikające z aktualnej sytuacji, Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna organizuje bezpłatne szkolenie online nt. BIOASEKURACJI  w  PRAKTYCE, obejmujące m.in. takie zagadnienia jak:

  • błędy i ich następstwa,
  • profity ze skutecznej bioasekuracji,
  • HPAI,
  • ASF,
  • Salmonelloza,
  • bioasekuracja jako funkcjonujący system, a nie doraźne czynności.

Szkolenie jest adresowane zarówno do lekarzy urzędowych jak i z wolnej praktyki.

Termin:  20.05.2021 r. – godzina 10.00, a przewidywany czas trwania ok. 2 godziny. 

Szkolenie przeprowadzą :

  1. dr hab., prof. UWM Tadeusz Bakuła – Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM,
  2. lek. wet. Andrzej Bartosz Bartoszewicz

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, ale wymaga dostępu do komputera.

Liczba uczestników – 25 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie  lekarzy weterynarii  do udziału w szkoleniu prosimy składać w formie elektronicznej do biura tut. Izby – na adres: izbaolwet@izbaolwet.pl w terminie do godz. 11,00 w dniu 14 maja 2021 r. 

W zgłoszeniu prosimy podać :

– imię i nazwisko lekarza weterynarii,

– miejsce wykonywania zawodu,

– aktualny adres e-mail ( do przesłania linka ),

– nr telefonu kontaktowego.

W przypadku większej liczby chętnych istnieje możliwość zorganizowania dodatkowej edycji szkolenia, którego termin będzie ustalony odrębnie, a zainteresowani zostaną o nim powiadomieni indywidualne.

Prezes Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

 Lek. wet. Zbigniew Wróblewski

Comments are closed.