Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Spotkanie w sprawie RODO i ASF

Szanowni Państwo!

Kierownicy zakładów leczniczych dla zwierząt z terenu powiatu olsztyńskiego i m. Olsztyn:

       Rada Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, działając w porozumieniu i współpracy z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Olsztynie i Powiatowymi Lekarzami Weterynarii z terenu województwa warmińsko-mazurskiego organizuje cykl spotkań z kierownikami zakładów leczniczych dla zwierząt i lekarzami wet. leczącymi trzodę chlewną na temat dwóch zagadnień:

  1. RODO w zakładach leczniczych dla zwierząt – informacje praktyczne
  2. Odpowiedzialność zawodowa lekarzy weterynarii przy zwalczaniu ASF

Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 26 października 2018 r. (piątek) w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarko-Weterynaryjnej, ul. Gietkowska 9 i, początek godz. 11,00.

Zachęcam do udziału w spotkaniu, ponieważ oba tematy są aktualne i bardzo istotne w działaniu każdego lekarza wet. świadczącego usługi  weterynaryjne w ramach ZLZ.

Uczestnikom spotkania – poza przekazaniem informacji, możliwością dyskusji i zadawania pytań – proponujemy również  materiały pomocnicze z zakresu RODO dla zakładów leczniczych dla zwierząt, które możemy przekazać zainteresowanym drogą elektroniczną bezpośrednio na spotkaniu lub po jego zakończeniu.

Na spotkanie zapraszamy kierowników ZLZ nie tylko z powiatu olsztyńskiego ale również wszystkich innych, którym odpowiada termin i miejsce spotkania.

Z poważaniem

lek. wet. Zbigniew Wróblewski – Prezes W-MIL-W

Comments are closed.