Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

PIW Iława – informacja o naborze na stanowisko inspektora weterynaryjnego

Informacja nr 1

Informacja nr 2

Comments are closed.