Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

PIKIETA LEKARZY WETERYNARII 17.11.22 – KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

0280-15-22_KILW_do_Prezesów_OILW_-_komunikat_organizacyjny

Comments are closed.