Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Olsztynie

10-170 Olsztyn, ul. Gietkowska 9 I * tel. 89-5240188 * fax tel. 89-5240188 * e-mail: izbaolwet@izbaolwet.pl

Okręgowy Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii WMILW

Rada Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej zaprasza Delegatów na

Okręgowy Sprawozdawczy Zjazd Lekarzy Weterynarii w  Olsztynie

w dniu 16 kwietnia 2023 r. (niedziela)

na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie – Kortowo ul. M. Oczapowskiego 14 – aula im. prof. K. Markiewicza

Początek – godz. 11,00  

   W imieniu Rady – Prezes lek. wet. Jacek Łukaszewicz

Comments are closed.